Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Možnosti aplikace novostavby

Užití izolace CLIMATIZER PLUS v novostavbách je výhodné pro její vynikající tepelné a akustické vlastnosti, požární odolnost a velice dlouhou životnost.

U novostaveb je použití izolace CLIMATIZER PLUS ideální pro:

1) Zateplení vodorovných ploch s minimální pracností

2) Zateplení šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového plnění

3) Aplikace CLIMATIZERU PLUS vlhkou metodou nástřiků do konstrukcí a odvětrávaných fasád

4) Akustické a tepelné izolační nástřiky za použití CLIMATIZERu PLUS a speciálních pojiv

5) Protikondenzační nástřiky s pomocí izolace CLIMATIZER PLUS

 

1) Zateplení vodorovných ploch s minimální pracností

Metoda izolace s CLIMATIZERem PLUS umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce. Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do půdního prostoru a pokud je půda nepochozí, je možné ho zde uložit volně. Při požadavku na pochozí podlahu je možno materiál aplikovat do roštového systému pochozí podlahy. Výhodou této aplikace je bezespárová souvislá vrstva izolace bez tepelných mostů. Rychlost provedení je nesrovnatelně vyšší než u konvečních metod se 100% eliminací chyb v detailech, bez zbytečných vnitrostaveništních manipulací.

2) Zateplení šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového plnění

Do optimálně připravené konstrukce lze tepelnou izolaci nafoukat za zvýšené objemové hmotnosti s přeplněním. Použitá objemová hmotnost se zvyšuje od 35 kg/m3. U kolmých stěn a příček se potom objemová hmotnost pohybuje okolo 60 - 70 kg/m3. Tímto postupem je docílena objemová stálost aplikované izolace po celou dobu životnosti celé konstrukce – nedochází k nežádoucímu sesednutí izolace.

Nejčastěji se konstrukce plní z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutiny. Jedná se o velmi rychlé bezespárové  izolování šikmých konstrukcí bez vzniku tepelných mostů v izolaci. Další metodou je vyplňování konstrukce předvrtaným otvorem za použití speciální koncovky se zpětným odvodem přepravního vzduchu. Tímto způsobem  je možné plnit nejen standardní příčky a předstěny sádrokartonového systému, ale i stěny a příčky dřevostaveb.

3) Aplikace CLIMATIZERU PLUS vlhkou metodou nástřiků do konstrukcí a odvětrávaných fasád

Bližší informace naleznete v sekci =Možnosti aplikace nástřiky=

4) Akustické a tepelné izolační nástřiky za použití CLIMATIZER PLUS a speciálních pojiv

Bližší informace naleznete v sekci =Možnosti aplikace nástřiky=

5) Protikondenzační nástřiky s pomocí izolace CLIMATIZER PLUS

Bližší informace naleznete v sekci =Možnosti aplikace nástřiky=