Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Zateplení střechy foukanou izolací

Půdní prostory bývají v létě neobyvatelné díky přímému slunečnímu záření na střešní krytinu, v zimě následkem nedostatečného zaizolování proti úniku tepla. Zateplení střechy je skvělým řešením. Volbou vhodných izolačních materiálů lze tepelné ztráty, pohybující se až kolem 35 %, snížit na minimum. Zaizolovaná střecha totiž v zimě udržuje a kumuluje teplo uvnitř domu a v létě zde naopak udržuje příjemné klima.

Ještě než začneme se samotným zateplováním střechy, je vhodné zkontrolovat stav střešní krytiny a zvážit její výměnu. Současně bychom si měli dobře rozmyslet, zda chceme půdní prostor obývat či jinak využívat. Tyto aspekty nám mohou pomoci při rozhodování, jaký způsob zateplení střechy zvolit.

Celulózová izolace Climatizer Plus má nejen vynikající parametry jako tepelná a zvuková izolace, ale i dlouhodobou účinnost a životnost. Vyrábí se z recyklovatelného materiálu (celulózy) a přidaných látek zvyšujících odolnost proti houbám, škůdcům či plísním. Foukaná izolace má také dobré protipožární vlastnosti.

Dva způsoby zateplení střech

1. Aplikace pod střešní krytinu nebo horní nosnou vrstvu

U šikmých střech je nejvhodnější tuto variantu zvolit v případě, že měníme i střešní krytinu. Díky tomu máme do nadkrokevní části střechy snadnější přístup.

Průřez šikmé střechy po aplikaci Climatizer PLUS
a: krokve,
b: sádrokarton (vnitřní povrch konstrukce dle požadavků),
c: parobrzda/parozábrana,
d: Climatizer Plus,
e: dřevovláknité desky na pero a drážku s odolností proti vlhkosti difúzně otevřené,
f: křížové laťování,
g: odvětrávací mezera,
h: krytina na střešních latích

(Obr. 1 - Průřez šikmé střešní konstrukce po aplikaci foukané izolace Climatizer PLUS do nadkrokevní části)

U plochých střech se izolace aplikuje shora mezi dolní a horní nosnou vrstvu.

Průřez ploché střechy po aplikaci Climatizer PLUSa: nosná vrstva dolního pláště (železobeton)
b: provětrávaná vzduchová mezera
c: nosná vrstva horního pláště (může být tvořena betonem či prkenným záklopem azbestocementovými deskami)
d: pojistné hydroizolace ploché střechy

(Obr. 2 - Průřez ploché střešní konstrukce po aplikaci foukané izolace Climatizer PLUS mezi dolní a horní nosnou vrstvu)

2. Aplikace pod nebo mezi krokve

Tento způsob se provádí zejména u šikmých nebo pultových střech. Izolace je aplikována pod krokve nebo mezi ně. U foukané izolace je třeba nejprve připevnit parozábranu a vytvořit z desek podhledy, do kterých se poté vyvrtají otvory, kterými se izolace nafouká. Otvory se poté opět zakryjí.

Zateplení střechy izolací Climatizer PLUS(Obr. 3 - Aplikace foukané izolace Climatizer PLUS mezi krokve)

Aplikace tepelné izolace Climatizer Plus je méně složitá v porovnání s jinými metodami zateplení. Nafoukání izolace probíhá stejně jako při zateplování podlah či stěn pomocí otvoru, kterým se volný prostor plní. Shora do střešní krytiny (u plochých nebo pultových střech) nebo z půdních prostor do podhledů (u šikmých střech) se pomocí výkružníku navrtají otvory o průměru plnicí hadice (cca 7 cm). Otvory se navrtávají v takové vzdálenosti od sebe, aby bylo zajištěno úplně vyplnění volného prostoru zvolenou foukanou tepelnou izolací a zamezilo se vzniku tepelných mostů, jimiž by teplo mohlo nadále unikat.

Proč zvolit právě Climatizer  PLUS?

  1. Rychlá aplikace (v řádu několika hodin)
  2. Při aplikaci nevzniká téměř žádný nepořádek (viz video na YouTube)
  3. Odpuzuje myši, hmyz a jinou havěť
  4. Vysoce odolná proti hoření (lepší výsledky než skelná vata)
  5. Vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti
  6. Nevznikají tepelné mosty, kterým se u jiných metod takřka nelze vyhnout (důsledkem je nejen únik tepla, ale i kondenzace vzdušných par a vznik plísní).

Další způsoby izolace střechy

Izolaci střechy lze provádět kromě foukané izolace i minerální vatou či minerálními deskami umístěnými mezi krokve. Následně se připevní parozábrana, sloužící k zamezení pronikání páry do konstrukce střechy, kde by mohla kondenzovat a působit problémy. Parozábrana se ve finální fázi překryje sádrokartonovými deskami nebo jiným materiálem, tvořícím podhled.  Půdní prostory jsou pak připraveny k obývání.

autor: BBS, datum: 02.10.2016 09:43, kategorie: nezařazeno

Hodnocení článku
Ohodnoťte článek hvězdičkami...

nejhorší
nejlepší

Průměrné hodnocení: 3,3
Účastníků: 3