Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Projektuji

Projektujete a potřebujete kvalitní izolaci? Izolaci, která výborně funguje v létě i zimě, má velmi dobrou tepelnou akumulacipožární odolnost a akustické vlastnosti? Preferujete difúzně otevřené skladby? Použili by jste rádi materiál, který si dobře poradí se zvýšenou vlhkostí v konstrukci?

Všechny tyto parametry splňuje foukaná celulózová izolace Climatizer Plus, kterou česká firma CIUR a.s. vyrábí už od roku 1991! Tak jsme si jisti kvalitou izolace Climatizer Plus, že na ní poskytujeme záruku ve výši 20 let!


 • Co je Climatizer Plus - základní vlastnosti
  • celulózová vlna, vyráběná unikátní patentovanou technologií (z výběrového recyklovaného novinového papíru)
  • izolace je na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná
  • rychlá montáž izolace speciálním strojním zařízením (foukaná izolace, stříkaná izolace, dutinová izolace)
  • izolace je součástí uceleného a prověřeného systému izolací COMPRI®
 • Technické vlastnosti izolace Climatizer Plus
  • vysoká odolnost proti ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu, materiál nešíří plamen, na kovy nepůsobí korozivně
  • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
  • součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,038 W/m.K (více informací)
  • vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kg.K (2x vyšší než minerální izolace nebo polystyren)
  • objemová hmotnost izolace: 30 – 90 kg/m3 (dle druhu aplikace)
  • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 (difúzně otevřená izolace)
  • třída reakce na oheň: B-s1-d0 (suchá izolace v dutině za stanovených podmínek), C-s1-d0 (suchá volně foukaná izolace), dle ČSN EN 13501-1
  • maximální teplota použití = 105oC
 • Ekonomické vlastnosti izolace Climatizer Plus
  • v ceně izolace také aplikace (práce)
  • bezodpadní technologie, nevznikají odřezky a odpad
  • není nutná složitá demontáž konstrukce
  • vysoká rychlost aplikace, snadný přesun hmot
  • dokonalá izolace i v nepřístupných místech bez spár a tepelných mostů –> časové úspory při ošetřování detailů
  • není nijak narušen chod domácnosti nebo organizace
  • aplikace izolace je cenově výhodná s návratností již od 3 let
  • správná cena bez nutnosti vlastní kutilské práce

 • Další vlastnosti izolace Climatizer Plus
  • z 90% výroby je Climatizer Plus vyvážen do více než 20 zemí světa -> dohled mnoha zahraničních i domácích laboratoří a zkušeben (Evropský certifikát CE, Evropský technický atest ETA 06 / 0086)
  • výroba probíhá dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001
  • Climatizer Plus je jako jediný v Evropě vyráběn (od roku 1991) na základě původní kanadské licence unikátní technologií – zaručena kvalita a stálost výrobku
  • tepelně akustická izolace s názvem Climatizer Plus má dlouhou historii ze severoamerického kontinentu (rok 1973)
  • k dispozici je množství domácích i zahraničních veřejně dostupných certifikátů a protokolů o měření
  • v ČR je vybudována široká síť (více než 140) pravidelně školených aplikačních firem
  • aplikace tepelně akustické izolace Climatizer Plus není vázána na počasí a roční období
  • Climatizer Plus vlastnil již od roku 1994 označení Ekologicky šetrný výrobek, od roku 2015 vlastníme evropskou certifikaci Nature Plus
  • na materiál poskytována záruka 20 let!

 • Podrobné technické informace
  • všechny podrobné technické údaje k izolaci Climatizer Plus najdete v tomto přehledu.
 • Tepelná akumulace a srovnání
  • měrná tepelná kapacita (tepelná akumulace) izolace Climatizer Plus je 3x vyšší než u minerální izolace a 2x vyšší než u polystyrenu
  • díky této hodnotě 2020 J / kg. K izolace v zimních měsících déle udrží vytápěné teplo a v létě mnohem déle odolá silnému slunci
  • podrobné srovnání tzv. fázového posunu u různých izolací najdete v této tabulce
  • více o tom jak se izolace chová v zimních a letních měsících

   

 • Použití izolace Climatizer Plus v různých stavbách a konstrukcích
  • podrobné informace najdete v tomto článku
  • novostavby a rekonstrukce
  • nízkoenergetické, pasivní, nulové domy
  • rodinné domy - zděné, dřevostavby
  • bytové a panelové domy
  • historické budovy
  • veřejné budovy - nemocnice, školy, úřady, atd.
  • komerční budovy - haly, sklady, továrny, atd.
  •  
  • vodorovné konstrukce (podlahy, stropy, rovné střechy)
  • šikmé konstrukce (střešní konstrukce)
  • svislé konstrukce (příčky a stěny)
  •            

 • Skladby s izolací Climatizer Plus
  • k dispozici jsou  příklady skladeb v konstrukcích - PDF i DWG řezy a základní tepelně technické výpočty
  • při použití našich produktů pro Vás naši specialisté připraví tepelně technický výpočet nebo zkunzultují správnou skladbu konstrukce

 • Spočítejte si součinitel prostupu tepla, správnou objemovou hmotnost a další
  • díky naší online kalkulačce snadno zjistíte součinitel prostupu tepla při použití izolace Climatizer Plus a také předepsanou objemovou hmotnost

 • Podrobné podklady pro projektanty a další spolupráce
  • Výrobce izolace - společnost CIUR a.s. spolupracuje při návrzích izolace Climatizer Plus s projekčními kancelářemi napříč celou ČR.
  • Projekčním kancelářím, projektantům a technikům nabízíme:
   1. Bezplatné technické konzultace ve všech fázích projektu s našimi vlastními projektanty a technickými specialisty – návrhy řešení projektu, tepelně technické výpočty, dozory na stavbách při realizacích.
   2. Bezplatné technické konzultace v projekčních kancelářích, na stavbách nebo ve výrobním závodu společnosti CIUR a.s.
   3. Bezplatné individuální i hromadné přednášky a prezentace.
   4. Bezplatné vybavení projekční kanceláře podrobnými informačními a technickými podklady.
   5. Další formy spolupráce při návrhu našich produktů v rámci projektu.
   6. Kontaktovat nás můžete kdykoliv prostřednictvím webového formuláře, emailem na info@ciur.cz nebo na telefonním čísle 326 901 411.
 • Čemu se vyhnout a jaké jsou časté chyby při použití izolací?

 • Informace o výrobci izolace
  • izolaci Climatizer Plus už od roku 1991 vyrábí česká společnost CIUR a.s.
  • firma vyrábí a dodává také řadu dalších produktů a systémů pro úspory energií - tepelné, zvukové a protipožárních izolací, fólie, lepidla a pásky, fasádní obklady, atd.
  • součásti firmy je také divize TZB, která projektuje, dodává a montuje tepelná čerpadla, klimatizace, rekuperace, atd.
 • Reference pro izolaci Climatizer Plus
  • více než 140 aplikačních firem provádí denně zakázky různého zaměření po celém území ČR
  • velmi malou část z celkového množství provedených zakázek pro spokojené zákazníky můžete najít na tomto místě

TIP: Katalogy, prospekty, protokoly a certifikáty ke stažení